چرا پیشرو صنعت نوآوران وژک

این شرکت با بهره گیری از هیات مدیره با سابقه و تاثیر گزار در صنعت آسانسور و پله برقی ایران و همچنین پرسنل فنی و مهندسی تحصیل کرده و با تجربه در صنعت مربوطه که زیر مجموعه یکی از معتبر ترین و بزرگترین شرکتهای مرتبط با این صنعت می باشد. یکی از مهمترین اهداف این شرکت رسیده گی ویژه به مشتریان خود می باشد که بتوان دیدگاه سازنده گان ساختمان را نسبت به این صنعت ترمیم و بهبود یابد.

خدمات و اخبار شرکت

پیشرو صنعت با بهره گیری از مجربترین تیم های فروش و مهندسی فروش ، نخست پس از دریافت تمامی اطلاعات ساختمانی و معماری پروژه ، آنالیز ترافیکی ساختمان محاسبه گردیده و بهترین گزینه را در راستای هدایت ترافیکی آسانسور و یا پله برقی مهیا می سازد.

خدمات پس از فروش
خدمات پس از فروش

تمامی برنامه های سرویس و خدمات شرکت فنی و مهندسی پیشرو صنعت نوآوران وژک امکان انتخاب هر سطحی از خدمات مورد نیاز را با حداقل هزینه و خسارت به مشتریان می دهد. تمامی

مهمترین اهداف پیشرو صنعت نوآوران
مهمترین اهداف پیشرو صنعت نوآوران

یکی از مهمترین اهداف این شرکت رسیده گی ویژه به مشتریان خود می باشد که بتوان دیدگاه سازنده گان ساختمان را نسبت به  این صنعت ترمیم و بهبود یابد.

مجربترین تیم های فروش
مجربترین تیم های فروش

پیشرو صنعت نوآوران وژک با بهره گیری از مجربترین تیم های فروش و مهندسی فروش ، نخست پس از دریافت کلیه اطلاعات ساختمانی و معماری پروژه ، آنالیز ترافیکی ساختمان

برخی از خدمات شرکت
برخی از خدمات شرکت

 – تعیین کارشناس فروش (مدیریت کلیه پروسه از قبل تا زمان انعقاد قرارداد)  – دریافت اطلاعات کامل پروژه  – بازدید اولیه از چاهک آسانسور و امور ساختمانی وابسته  – ارائه

وب سایت شرکت پیشرو صنعت نوآوران در حال راه اندازی می باشد
وب سایت شرکت پیشرو صنعت نوآوران در حال راه اندازی می باشد

وب سایت شرکت فنی و مهندسی پیشرو صنعت نوآوران وژک رامسر در حال راه اندازی می باشد.