خدمات پس از فروش
خدمات پس از فروش

تمامی برنامه های سرویس و خدمات شرکت فنی و مهندسی پیشرو صنعت نوآوران وژک امکان انتخاب هر سطحی از خدمات مورد نیاز را با حداقل هزینه و خسارت به مشتریان می دهد. تمامی

مهمترین اهداف پیشرو صنعت نوآوران
مهمترین اهداف پیشرو صنعت نوآوران

یکی از مهمترین اهداف این شرکت رسیده گی ویژه به مشتریان خود می باشد که بتوان دیدگاه سازنده گان ساختمان را نسبت به  این صنعت ترمیم و بهبود یابد.

مجربترین تیم های فروش
مجربترین تیم های فروش

پیشرو صنعت نوآوران وژک با بهره گیری از مجربترین تیم های فروش و مهندسی فروش ، نخست پس از دریافت کلیه اطلاعات ساختمانی و معماری پروژه ، آنالیز ترافیکی ساختمان